Structuur

Het vastgoed zal worden verworven binnen een besloten vennootschap, Ben Investments B.V.. Hierin zal ook de financiering worden aangevraagd, zowel van de externe financier als van de participant.

De participant krijgt 33,33% van de aandelen in Ben Investments B.V.. Als de beleggingsportefeuille rendeert zal 33,33% van de winst aan de participant worden uitgekeerd, dit percentage is ook beschikbaar voor de participant bij verkoop of uitponding van de portefeuille. In de vennootschap zal 66,66% van de aandelen in handen zijn van de initiatiefnemers van de vennootschap. 

Met de participant zal 1 keer per kwartaal tijdens een lunch de voortgang en ins en outs van de portefeuille worden besproken en zullen rapportages worden verstrekt.  Indien je geïnteresseerd bent laat het ons weten. Stuur een bericht voor uw aanmelding om hieraan mee te doen naar johan@ben-vastgoed.nl of bel 010-2040661

Ben Investments B.V. belegt zonder toezicht van de AFM.