Rendement Participant

Ben Investments B.V. koopt eerst tot een bedrag van om en nabij € 3.000.000,- tot€ 5.000.000,- (verhuurd) vastgoed in met het geld van de participant, waarbij de participant een eerste recht van hypotheek verkrijgt van Ben Investments op het aan te kopen vastgoed. Daarna wordt er een financiering bij reguliere financiële instellingen afgesloten voor om en nabij de 55% van de getaxeerde waarde van het aan te kopen object. Met deze financiering wordt de participant deels afgelost en de financiële instelling verkrijgt het eerste recht van hypotheek. Het restant van de koopsom wordt gefinancierd door de participant in de vorm van een achtergestelde lening. De rente wordt wel maandelijks uitgekeerd, indien de cashflow dit toelaat. Meestal is dat het geval, alleen bij de aanloop in de portefeuille kan dit anders zijn.  De participanten verstrekken deze financiering door het aangaan van een geldlening met een looptijd van 5, 10 of 15 jaar, waarbij er eerder kan worden afgelost of iets later als het rendement niet kan worden gemaximaliseerd. De participant zal voor 33,33 % van de aandelen in de vennootschap  economisch gerechtigd zijn in het resultaat van de portefeuille.

Het rendement bestaat uit:

  • een rendement op de geldlening van 4%;
  • rendement uit het resultaat van de portefeuille, dit rendement zal na enkele jaren bovenop het gegarandeerde rendement worden uitgekeerd;
  • rendement bij de exit, bij verkoop zal er een flink rendement worden behaald doordat de bankfinanciering deels is afgelost en vanwege de waardestijging van de portefeuille (historisch gezien 2% per jaar);

De doelstelling is om na 15 jaar een gemiddeld rendement te hebben behaald van 8 a 10% voor de participant, waarbij het merendeel van het rendement bij de exit wordt gerealiseerd.